พวงหรีดดอกไม้สด aorest ขอเสนอเรื่อง วัดธาตุทอง

วันนี้ aorest ร้านขายพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีด หรีด ดอกไม้หน้าศพ   ดอกไม้หน้าเมรุ จะพาทุกคนมารู้จักกับวัดธาตุทองคำ วัดหลวง เป็นวัดหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนถนนหนทางสุขุมวิท ตำบลพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา วัดนั้นจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๑ รวมทั้งได้รับพระราชทานวิสุงค้างมสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. พ.ศ. ๒๔๘๓(เขตวิสุงค้างมสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร) ผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒-๘ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๐๕ มีพื้นที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตาราง (เลขที่ ๑๔๙ โฉนดที่ ๔๐๓๗) วัดธาตุทองคำฯ โดยความเป็นจริงแล้วมีประวัติที่ไปที่มายาวนาน ย้อนกลับไปถึงยุคสมัยสุโขทัยเป็นราชจังหวัด ก่อนที่จะมาตั้งอยู่บนนถนนหนทางสุขุมวิทในตอนนี้

 

พวงหรีด
หรีด

ประวัติ

วัดธาตุทองคำ วัดหลวง ในอดีตกาล วัดที่นี้เดิมมี ๒ วัด คือวัดหน้าพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งวัดทองคำข้างล่าง วัดหน้าพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง จังหวัดเมืองหลวง เป็นวัดเก่าที่ทำขึ้นในยุคอโยธยา (กรุงศรีอยุธยา) หน้าวัดมีพระพุทธเจดีย์ใหญ่ใส่พระบรมสารีริกธาตุ สถาปนาโดย พระผู้เป็นเจ้าสายน้ำผึ้งหรือพระผู้เป็นเจ้าดวงกฤษณราช กษัตริย์ที่อโยธยา (ปรากฏในเหตุการณ์ในอดีตภาคเหนือ-อยุธยามรดกโลก) ส่วนวัดทองคำข้างล่างนี้เล่ากันมาว่า สถานที่ที่ตรงนั้นเป็นสวนผลไม้ของ ปู่ ย่า ตา ยาย ของนายทองคำ โดยได้รับมรดกจากเชื้อสาย นัยว่า กลางสวนนั้นมีต้นโพธิ์ใหญ่มโหฬารมาก นายทองคำก็เลยเป็นทุกข์เพราะว่ามีความเห็นว่าต้นโพธิ์ฯลฯไม้ในวัด ไม่ควรจะให้อยู่ในบ้าน จะโค่นทิ้งเสียก็กลัวว่า จะเกิดอันตรายแก่ตนรวมทั้งครอบครัว ก็เลยบริจาคที่ส่วนนั้นสร้างเป็นวัดเล็กๆขึ้น พอเพียงเป็นที่อยู่ของพระพอเหมาะพอควร วัดนั้นยังไม่สำเร็จบริบูรณ์ดี แต่ว่าก็ยังมีสมภารชาวรามัญรูปหนึ่งชื่อว่า “กะทอ” กะทอเป็นภาษารามัญ กะ แปลว่า ปลาตะเพียน ทอ แปลว่า ทองคำ กะทอ ก็เลยแปลว่า ปลาตะเพียนทองคำ ส่วนประชาชนแถวนั้นเรียกว่า สมภารทองคำ สมภารกับนายทองคำผู้ครอบครองวัดต่างร่วมกันทำนุบำรุงวัดจัดสร้างอุโบสถเสนาราม

Leave a Reply

Your email address will not be published.